KUDLÁČ, V. Webový video editor využívající framework MLT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žižka, Josef

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 122142