PAPLAUSKI, A. Monitorování funkčnosti běžících aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Rudolf

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 122238