NOSTERSKÝ, M. Překlad C++ aplikací pro vestavěná zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přikryl, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121956