MOTLÍK, M. Sledování pohybu míče ve videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartl, Vojtěch

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Špaňhel, Jakub

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121989