MEDVEC, J. Rozšířená realita: Historické verze budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 121996