SEČKAŘOVÁ, P. Ověřování temporálních vlastností konečných běhů programů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Češka, Milan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 122038