PROFANT, J. Robustní rozpoznávání mluvčího pomocí neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rohdin, Johan Andréas

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 122072