OLEXA, J. Grafické intro 64kB s použitím OpenGL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milet, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Matýšek, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 122226