DOKULIL, M. Laserový řezací plotr ocelových plátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Crha, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
2

eVSKP id 122255