ŠOC, M. Systém pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 122259