BEŇO, M. Detekce phishingu ve webových stránkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Holkovič, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hrivňák, Ján

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 122274