KAPIČÁK, P. Nástroj pro ladění post-mortem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 121836