SADÍLEK, T. Zabezpečení a střežení objektů a prostor pomocí Arduino/Sigfox [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 121972