DUDA, J. Prediktivní modelování v jazyce Python [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Burgetová, Ivana

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 122196