BENKŐ, K. Zpracování velkých dat z rozsáhlých IoT sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Krčma, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Podivínský, Jakub

Navrhovaná známka
2

eVSKP id 122172