KUBÍČEK, M. Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kanich, Ondřej

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 122287