DÖRFLOVÁ, H. Efektivnost investic při výrobě betonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klimus, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 6331