TOMANOVÁ, V. Analýza zdanění manželů v České republice a Švýcarské konfederaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Penka, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 6326