VINTR, M. Predikce nákladů na záruky za jakost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Teš, Vasilij

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chovanec,, Alexej

Navrhovaná známka

Čorňák, Štefan

Navrhovaná známka

Hlinka, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 30439