ŠOT, M. Hodnocení trvanlivosti lepidel určených pro dřevěné prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněrek, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krbila, Jaromír

Navrhovaná známka

eVSKP id 59688