KRČOVÁ, M. Vlivy dobývání na objekty důlního závodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Švábenský, Otakar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Weigel,, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 59683