KLIMEŠ, M. Rodinný dům s ordinací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nývlt, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 59643