MARTINIOVÁ, B. Finanční zajištění investičního projektu ve veřejném sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Liláková, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 59677