KOZÁK, J. Cavitation Induced by Rotation of Liquid [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlář, Milan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Kozubková, Milada

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 122496