KUBEŠOVÁ, K. Studie propojení skupinových vodovodů Lanškroun a Letohrad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bakrlík, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126222