LITSCHMANN, P. Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Biela, Renata

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pivoda,, Bohuslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126223