NÁPLAVOVÁ, E. Kalibrace hydraulického modelu vodovodní sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tureček,, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126225