STUDENÝ, M. Vyhodnocení provozu tlakové stokové sítě obcí Heroltice - Vohančice - Březina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kejvalová, Eva

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 126229