ŘÍHA, T. Vodohospodářská analýza a boj se suchem v povodí řeky Rokytné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vrba, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126244