UJHÁZY, A. Návrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sobotková, Veronika

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Uhrová,, Jana

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126258