JANOVÁ, P. Adhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněrek, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rovnaník, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126440