POSPÍŠIL, D. Vliv způsobu prozvučování na výsledky měření žáruvzdorných tvarovek ultrazvukovou impulsovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Brožovský, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dufka, Amos

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126455