PROCHÁZKA, D. Vývoj betonů odolných vůči abrazi a metod testování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bodnárová, Lenka

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126456