SLÁMA, R. Možnosti zvýšení trvanlivosti betonů ve vysoce chemicky agresivním prostředí v zemědělství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubáček, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slezák, Viktor

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126457