ZADRAŽIL, L. Možnost využití technologie dusané hlíny pro stavbu rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižková, Nikol

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přikryl, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126462