PREKOPOVÁ, P. Vliv seizmického zatížení na chování železobetonového rámu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Miloš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nováček, Jan

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 126466