BABÍK, M. Studie silnice I/43 u města Štíty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosňovský, Michal

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Jakl, Tomáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 126495