HORÁČEK, D. Inovativní asfaltové směsi pro netuhé vozovky s použitím R-materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kudrna, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Poulík, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126501