ŘEHULKA, M. Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Varaus, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koudelka, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126516