SOUKUP, T. Řešení křižovatky 1. máje a Palackého v Moravských Budějovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Radimský, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126520