MIKHNO, Y. Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Marván, David

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nečesal, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126537