SVRŠEK, J. Přístřešek v areálu parku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Barnat, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šmak, Milan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126542