BARTEK, V. Zdravotně technické instalace a plynovod v polyfunkčním objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaščáková, Alena

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vrána, Jakub

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126553