PEICHL, P. Energetický audit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126569