FUCHS, M. Optimalizace nákladů na elektrickou energii při výstavbě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pelčák, Svatopluk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126582