KOČÍBOVÁ, M. Smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Černoch, Adam

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126590