KORYCH, T. Studie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dufek, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fojtů, Lubomír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126591