SEČÁNYOVÁ, A. Financování bydlení v ČR a na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Repčíková, Iveta

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126604