SVOBODOVÁ, P. Analýza nabídkových cen nemovitostí ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krejza, Zdeněk

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 126608