HALÍK, T. Stavebně technologický projekt bytového domu Rezidence na Plachtě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka Laura

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126623